GALERIE S

Jiří Machalický o Pavle Soukupové - katalog 2005

Pavla Soukupová patří ke generaci nastupující v druhé polovině osmdesátých let minulého století. Studovala v grafickém ateliéru prof. Ladislava Čepeláka na pražské Akademii výtvarných umění. Její tvorba je velmi různorodá. Nejdříve se věnovala hlavně grafice, ale později se soustředila i na kresbu, malbu a užité umění (šperk). Její projev je výrazně stylizovaný, tvary jsou zjednodušené. Autorka zdůrazňuje celek a jeho základní prvky a potlačuje nepodstatné detaily. Výraz určují linie I plochy. Splet' čar často přechází do živých struktur. Barva je vedle abstrahovaných symbolistních tvarů nositelem výrazu.

Pavla Soukupová pracuje i s pastózní hmotou latexových vrstev. Užívá kombinované postupy s voskovými křídami a dalšími výrazovými prostředky. V její tvorbě se rozvíjejí záhadné, až pohádkové příběhy. Promítají se do ní staré mýty a báje. Pro její projev jsou příznačně pevně stavěné objemy. Skladba tvarů i barevných tónů je vyvážená. Všechny oblasti její tvorby se vzájemně ovlivňují a prorůstají. Úsporný grafický způsob vyjádření, určený rytmem linií a struktur, se doplňuje s pohádkovou fantazií pestrobarevných kreseb, v nichž se zároveň prosazuje vyhraněné dekorativní cítění.

Pavla Soukupová navazuje na tradiční hodnoty českého umění s jeho střídmostí, uměřeností, komorností, hravostí, lyrickým laděním, sklonem k symbolismu a až ilustrativním vyjádřením rozmanitých příběhů. Patří k umělcům, v jejichž díle se obnovil vztah -1( secesnímu ornamentu a znaku. V jejím volněhl- projevu se ztrácí hloubka prostoru a zdůrazňuje se jasná linka a přehledné a zřetelné členění plochy. Ještě koncem devadesátých let převládaly fantaskní figurální kompozice, ale v poslední době autorka vedle nich dospěla k abstraktnímu vyjádření svých prožitků z přírody, které ztvárňuje rafinovaným rytmickým řazením tvarů a citlivým střídáním barevných tónů.


Jiří Machalický